Elevens val - IT 4-6

Leranimationer
http://filmiskolan.blogspot.se/2010/05/animera-i-moviemaker.html
http://www.multimedia.skolutveckling.se/Kurser/Video/Animera-med-DV/Tips-pa-ovningar/

Sketchup
Download - http://www.sketchup.com/intl/en/download/gsu.html
How-to-filmer - http://www.sketchup.com/intl/en/training/videos.html

Redigera bilder
Tag helst egna bilder eller välj bild från http://eng.letscc.net/
http://www.picmonkey.com
http://fotoflexer.com

How-to film - Gör en film och förklara hur det funkar och vad man kan göra. Ex. Minecraft
www.screenr.com
www.screencast-o-matic.com

Bildspel till Bamba
Alternativ 1 - Moviemaker
Alternativ 2 - Photostory
Alternativ 3 - Animoto; animoto+1@... lösen evit2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Från förra terminen HT-12

Scratch (göra enkla spel)

Gimp (redigera bilder)

Film


Comments